Kalkyl

Här visas två exempel på lönsamheten för solceller på ett villatak och på ett stalltak.

KALKYL SOLCELLER Villatak Stalltak
Takyta kvadratmeter 60 kvm 136 kvm
Antal 300 W paneler 36 styck 80 styck
Storlek effekt 11 kW 24 kW
 Investeringsbidrag 20% 30%
Investeringskostnad med bidrag 150.000 kr

inkl moms

200.000 kr

exkl moms

Producerad el under normalår 11.000 kWh 24.000 kWh
Intäkt/Sparande per år

Kostnad ränta amortering 25 år

 12.100 kr

10.500 kr

 19.200 kr

14.000 kr

Vinst per år 1.600 kr 5.200 kr
Avkastning per år under 25 år 1 % 3 %
Sammanlagd vinst under 25 år 40.000 kr 130.000 kr
Kalkylerat elpris år 1  * 1,10 kr/kWh 0,80 kr/kWh
Säkring av elpriset under 25 år 0,55 kr/kWh 0,33 kr/kWh
Återbetalningstid 10 år 7 år

 

 

Noteringar:

Panel: BenQ 300W polykristallin med måtten B 100cm, H 170cm

Den uppskattade elproduktionen förutsätter skuggfritt tak mot söder 20-50 grader.

Ränta: 3%

Avskrivningsperiod: 25 år

* Kalkylerat elpris: Villatak: 1,05 kr/kWh inkl energiskatt och moms.

* Kalkylerat elpris Stalltak: 0,80 kr/kWh inkl 50% av energiskatt och moms.

Årlig höjning av elpriset: 3%

Investeringskostnaden är ett cirkapris.