Produkter

Vi erbjuder kompletta solcellsystem inklusive montage och inkoppling på elnätet

Ett system består av följande komponenter: Solcellspaneler, växelriktare, montagemateriel, kablar och kontakter

Vi köper in kvalitetsprodukter från noga utvalda europeiska grossister som har en palett av olika märken.

– Solcellspaneler (poly/monokisel och tunnfilm) :  REC (Singapore), BenQ (Taiwan), Luxor (Tyskland), SolarEdge (Israel) med flera.
– Växelriktare:  Fronius (Österrike), SMA (Tyskland) med flera.
– Paneloptimerare från SolarEdge och Tigo.
– Montagematerial: Schletter (Tyskland), Altec (Tyskland)

Här ser du exempel på några solcellsystem i olika storlekar. Vi anpassar storleken efter dina önskemål, inga begränsningar för större system.

 Effekt:  2kW  10kW  30kW
 Produktion per år *:  2.000kWh  ca 10.000kWh  ca 30.000 kWh
 Antal paneler:  9  40  120
 Takyta kvm:  15  70  200

 

* Årsproduktionen varierar beroende på förutsättningar såsom takets riktning och lutning, eventuell skugga samt var i Sverige du bor.

Vi tar fram en komplett offert inklusive montage och inkoppling på nätet, baserat på era förhållanden.

SE_PPIC_Fronius_Galvo_130x195_300dpi_288860_snapshotAluGrid_FotoPreviewlarge


Investeringsbidrag

Du kan ansöka om investeringsbidrag för din solcellsanläggning, 30% för företag och för privatpersoner på hela beloppet. Staten har budgeterat 1,4 miljarder kr för åren 2016 – 2019. Även om du är osäker på investeringen så kan du ansöka redan nu och få en plats i kön. Det dröjer ca 1 år innan du får besked. Många inväntar inte beskedet om bidrag utan går igång med installationen och ser det eventuella bidraget senare som en bonus.

Ett alternativ är ROT-avdrag som gäller solceller på bostadshus. Då får du 30% av installationskostnaden. Installationskostnaden bestäms som 30% av totalkostnaden.

För mer information om bidraget kontakta oss eller Energimyndigheten  http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/


Bygglov

Inom detaljplanerat område behövs inte längre bygglov för takmontage av solpaneler. Undantag finns för byggnader av kulturellt värde. De flesta kommuner ser takmontage av solpaneler likvärdigt med byte av takmaterial.